NIS2 Microsoft - Moveo AS

NIS2-kravene er kompliserte, men oppfyllelsen av dem trenger ikke å være det

EU-direktivet for nettverks- og informasjonssikkerhet (NIS2) er det mest omfattende europeiske cybersikkerhetsdirektivet til nå. Det dekker 18 ulike sektorer og trer i kraft i oktober 2024.

Direktivet skal harmonisere kravene til cybersikkerhet og håndhevelsen av dem i EU-medlemslandene ved å angi en minimumsstandard for sikkerhetstiltak. Denne standarden omfatter risikovurderinger, policyer og prosedyrer for kryptografi, sikkerhetsprosedyrer for ansatte med tilgang til sensitive data, flerfaktorautentisering og opplæring i cybersikkerhet. Direktivet pålegger også selskaper å lage en plan for håndtering og rapportering av sikkerhetshendelser, samt gjennomføring av drift under og etter en sikkerhetshendelse.

NIS2 innfører med andre ord obligatoriske cybersikkerhetstiltak for organisasjoner i bestemte sektorer. NIS2 har samtidig et mye sterkere fokus på forsyningskjede- og datasikkerhet
i forhold til eksisterende lovgivning og styringsrammer. 

Microsoft SIKKERHET

Fundament som hjelper deg med å etterleve NIS2

NIS2 bygger på tidligere lovgivninger, som NIS1 og GDPR, men innfører også mange nye krav. Organisasjoner må nå vedta en robust risikostyringsstrategi og få på plass rettidig hendelsesrapportering. Videre må de være i stand til å ettergå egen forsyningskjede, og de må til enhver tid ha en komplett oversikt over alle digitale eiendeler. Her er de viktigste sikkerhetsløsningene fra Microsoft som kan hjelpe deg:

Microsoft 365

kombinerer funksjonene i Office 365, Windows og Enterprise Mobility + Security til en enhetlig løsning som adresserer de strenge NIS2-kravene til sikkerhet, samsvar og datastyring. Løsningen gir en enhetlig opplevelse for å overvåke og administrere sikkerheten i hele bedriften din.

Microsoft Purview

gir ende-til-ende-databeskyttelse og beskytter alle dataene dine på tvers av plattformer, apper og skyer med omfattende løsninger for informasjonsbeskyttelse, datastyring, risikostyring og samsvar.

Azure Sentinel

leverer sanntidsanalyse som gir full oversikt over organisasjonens sikkerhetsstatus.

Microsoft samsvarsbehandling

tilbyr dynamisk og handlingsrettet innsikt, slik at du til enhver tid kan administrere og forbedre bedriftens samsvarsstatus.

Hvordan løse NIS2-prinsipp med Microsoft?

Microsoft Defender CSPM

Microsoft Entra

Microsoft Purview samsvarsbehandling

Microsoft Defender XDR

Microsoft Purview administrasjon av intern risiko

Microsoft Defender XDR

Microsoft Purview-administrasjon av livssyklus for data

Microsoft Defender XDR

Entra, Microsoft DevOps

Microsoft Defender XDR

Microsoft Entra

Microsoft Purview informasjonsbeskyttelse

Microsoft Defender XDR

Azure Network Security

Phishing-simulering og læreprogrammer for Office 365, varslinger og policyer i Microsoft Purview

Microsoft Sentinel

Microsoft Purview administrasjon av intern risiko

Microsoft Defender XDR

Microsoft Defender XDR

Azure Backup og Recovery

Microsoft Purview administrasjon av intern risiko (adaptivt omfang)

Microsoft Purview e-Discovery og overvåking

IT sikkerhet

Få hjelp med sikkerhet og

NIS2 Direktivet