May 2024 - Moveo AS

Spionprogrammer på mobile enheter er en av de mest alvorlige truslene mot brukernes personvern og sikkerhet. Disse programmene kan fange opp personlige data, spore posisjoner, stjele passord og til og med aktivere kameraet eller mikrofonen på enheten